AFM: Inperking boeterente geldt ook voor bestaande hypotheken

Volgens de AFM geldt de ingeperkte wijze waarop banken boeterentes kunnen inzetten voor nieuwe, maar ook voor bestaande hypotheken. De toezichthouder stelt dit naar aanleiding van recente Tweede Kamervragen.

Met de invoering van nieuwe hypotheekregels op basis van de Europese richtlijn (MCD) vanaf 14 juli 2016 is onder andere het recht op vervroegde aflossing opgenomen. De aanbieder van hypothecair krediet mag voor vervroegde aflossingen een vergoeding vragen. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft door de vervroegde aflossing en kan door middel van de netto contante waarde methode bepaald worden. Dat geldt ook bij oversluiten en rentemiddeling.

Volgens minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen is op basis van de nieuwe wetgeving de AFM medio 2016 begonnen met een onderzoek naar de praktijk van boeterenteberekening bij banken.